XI Kongres Republikański

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić na XI Kongres Republikański – wydarzenie, które będzie przełomowym momentem w historii polskich Republikanów. Już 28 października 2017 r. o godz. 10:00 w warszawskim Teatrze Palladium (ul. Złota 9) dopiszemy kolejne wersy nowego rozdziału zatytułowanego „Partia Republikańska”. Ten projekt, oparty na fundamentalnych założeniach ideowych – dobra wspólnego, podmiotowości państwa polskiego, ochrony życia – ma na celu skonsolidować nasze środowisko i umożliwić mu nie tylko realny wpływ na korzystne dla Ojczyzny zmiany, ale także kreowanie politycznej i społecznej rzeczywistości. Czytaj dalej XI Kongres Republikański

Dlaczego warto do nas dołączyć? Na czym polega idea republikańska?

Nazwa “Partia Republikańska” wprost odwołuje się do republikanizmu, czyli nurtu filozofii politycznej, zgodnie z którym ideałem życia politycznego jest republika, rozumiana jako wspólnota polityczna, której członkowie (obywatele) biorą aktywny udział w życiu publicznym (za Wikipedią).

“Republika” to wspólne dobro, o które dbają razem wszyscy obywatele jednoczeni uznaniem dla praw i pożytków z życia we wspólnocie. W Republice władza kieruje się dobrem ogółu, a nie własnym („res publica” contra „res privata”), a niezależnie od tego ile osób rządzi i w ramach jakich formalnych procedur, instytucje prawa i rządzący służą dobru wspólnemu. Co więcej, podejmująca decyzje i tworząca prawo władza związana jest prawem wyższego rzędu (prawem naturalnym) i zdrowym rozsądkiem. Czytaj dalej Dlaczego warto do nas dołączyć? Na czym polega idea republikańska?

Apel do środowiska Republikanów

Szanowni Państwo,

w ciągu ostatniego tygodnia media obiegło wiele nieprawdziwych informacji dotyczących społeczności polskich Republikanów. Mieliśmy nadzieję, że nasze pojednawcze stanowisko pozwoli doprowadzić do zażegnania niepotrzebnego konfliktu. Niestety, nadal obserwujemy sytuację, w której niezrozumiałe zarzuty (wystosowywane głównie przez Panią poseł Magdalenę Błeńską, Karola Rabendę i Marcela Klinowskiego) godzą w inicjatywę mającą zjednoczyć nasze środowisko – Republikanów. W obliczu zaistniałych okoliczności, świadczących o braku woli porozumienia, pozostaje nam posłużyć się jedynym słusznym argumentem w tej dyskusji – prawdą. Czytaj dalej Apel do środowiska Republikanów

Co i dlaczego robimy? Jak możesz się włączyć?

Drodzy Republikanie!

Nasze środowisko buduje zjednoczoną reprezentację polityczną – Partię Republikańską. Rozpoczynamy pracę organizacyjną oraz intensyfikujemy programową i polityczną. Wszystko po to, by zwiększyć nasz wpływ na rzeczywistość i razem z innymi ulepszać Polskę.

Z jednej strony jest nam łatwiej – mamy posłów, a za nami stoi silna i aktywna Fundacja Republikańska. Nasza partia jest też członkiem Zjednoczonej Prawicy. Czynnik ten ułatwi nam rozwój. Niektórzy republikanie są już częścią Dobrej Zmiany, na swoich polach pracując i z reguły odnosząc sukcesy od niemal dwóch lat. A zręby programowe naszego ruchu są już od dawna  gotowe. Mamy markę, logo i odrębną od innych bytów tożsamość. Czytaj dalej Co i dlaczego robimy? Jak możesz się włączyć?

Oświadczenie o utworzeniu Partii Republikańskiej

Mamy dobrą wiadomość.

Nadszedł czas zjednoczenia środowiska republikańskiego. Nasz ruch od wielu lat buduje różne formy działalności, jednak swą aktywność polityczną opierał dotychczas na innych partiach. Dziś zakładamy własną formację.

Umowa wprowadzająca nas do Zjednoczonej Prawicy, własna reprezentacja parlamentarna, silne zaplecze eksperckie i programowe skupione w Fundacji Republikańskiej oraz setki aktywnych republikanów w całym kraju – wszystko to sprawia, że w krótkim czasie zbudujemy wyrazistą i efektywną formację polityczną.

Dziś nadarza się okazja, by w sposób skokowy zwiększyć możliwość wpływu na polską rzeczywistość. Współpraca ze Zjednoczoną Prawicą pozwoli realizować i promować republikańskie postulaty a odrębność Partii Republikańskiej najlepiej ochroni nasze wartości. Lepiej zrealizować część postulatów, niż tylko wciąż formułować nowe. Czytaj dalej Oświadczenie o utworzeniu Partii Republikańskiej