Program

 • Kultura źródłem naszej tożsamości
 • Wychowanie i edukacja w duchu wspólnotowym i patriotycznym
 • Budowanie więzi z Polakami poza granicami
 • Polski model gościnności
 • Szczególna rola kobiet
 • Unia Europejska jako Europa suwerennych państw
 • Trójmorze i Międzymorze
 • Reforma placówek dyplomatycznych
 • Promocja i obrona dobrego imienia Polski w kraju i za granicą
 • Eksport polskich wzorców kulturowych i bezpieczeństwa
 • Przeszkolenie wojskowe jako element edukacji obywatelskiej
 • Upowszechnienie prawa do posiadania broni
 • Odbudowa obronnej struktury Sił Zbrojnych RP
 • Operacyjne przygotowanie państwa terytorium do obrony
 • Odbudowa jednolitości i właściwej hierarchii dowodzenia SZRP
 • Dwukadencyjność i kadencja czteroletnia
 • Pełna transparentność wydatków publicznych
 • Zakaz pełnienia funkcji w administracji samorządowej przez radnych
 • Decentralizacja, czyli zwiększenie kompetencji samorządów
 • Przeniesienie szpitali powiatowych i gminnych na szczebel wojewódzki

– Deregulacja zawodów,
– Kodeks pracy bardziej liberalny, zwłaszcza w małych przedsiębiorstwach,
– Zmiana Prawa o Zamówieniach Publicznych,
– Sukcesywne ograniczanie wszelkich ulg i specjalnych przywilejów branżowych.
– Reforma ubezpieczeń społecznych – Emerytura obywatelska.

Kontrola nad strategicznymi z punktu widzenia interesów państwa przedsiębiorstwami powinna być zapewniona. Państwo powinno dążyć do ustanowienia również innych form nadzoru, poza kontrolą poprzez własność. Prywatne przedsiębiorstwa nie powinny być dyskryminowane.

Odpowiedź na problem braku rąk do pracy i imigracji zarobkowej.

– podstawowym zbiorem przepisów gospodarczych jest KSH, KC,
– uproszczenie przepisów podatkowych (PIT, CIT) i zebranie ich w jeden dokument,
– jasne i jednakowe dla wszystkich przedsiębiorców zasady rozliczania podatku VAT,
– „mały ZUS” dla małych przedsiębiorstw i zamrożenie podwyższania ZUS

a) przywrócenie ustawodawczej i kontrolnej roli Sejmu
b) odebranie kompetencji ustawodawczych urzędnikom ministerialnym średniego szczebla (biegunka legislacyjna)

a) Zniesienie dyskryminacji ze względu na stan zdrowia, okoliczności poczęcia i wiek.
b) Polityka pro-rodzinna m.in. nowe elementy polityki społecznej, jak emerytura macierzyńska.
c) Dzieci „parasolem podatkowym” – wspólne rozliczanie się rodziców z dziećmi

a) Systemowe wsparcie dla instytucji społeczeństwa obywatelskiego
b) Zwiększenie udziału obywateli w konsultacjach społecznych, ocenie skutków regulacji, zwiększenie roli referendów (obniżenie wiążącego progu 50-procentowego)

a) Redukcja i optymalizacja wielkości biurokracji. Promocja służebnego etosu urzędniczego.
b) Ograniczanie samowładztwa korporacji zawodowych.
c) Sukcesywna redukcja liczby czynności administracyjnych.
d) Szerokopasmowy Internet jako element infrastruktury publicznej.
e) Postawienie na tworzenie e-administracji we wszelkich możliwych obszarach.

a) Lustracja i dekomunizacja – ujawnienie teczek i zakaz pełnienia funkcji publicznych dla funkcyjnych członków systemu komunistycznego
b) Cywilizowana i systemowa reprywatyzacja z poszanowaniem dobra wspólnego