Program

 • Kultura źródłem naszej tożsamości
 • Wychowanie i edukacja w duchu wspólnotowym i patriotycznym
 • Budowanie więzi z Polakami poza granicami
 • Polski model gościnności
 • Szczególna rola kobiet
 • Unia Europejska jako Europa suwerennych państw
 • Trójmorze i Międzymorze
 • Reforma placówek dyplomatycznych
 • Promocja i obrona dobrego imienia Polski w kraju i za granicą
 • Eksport polskich wzorców kulturowych i bezpieczeństwa
 • Przeszkolenie wojskowe jako element edukacji obywatelskiej
 • Upowszechnienie prawa do posiadania broni
 • Odbudowa obronnej struktury Sił Zbrojnych RP
 • Operacyjne przygotowanie państwa terytorium do obrony
 • Odbudowa jednolitości i właściwej hierarchii dowodzenia SZRP
 • Dwukadencyjność i kadencja czteroletnia
 • Pełna transparentność wydatków publicznych
 • Zakaz pełnienia funkcji w administracji samorządowej przez radnych
 • Decentralizacja, czyli zwiększenie kompetencji samorządów
 • Przeniesienie szpitali powiatowych i gminnych na szczebel wojewódzki

– Deregulacja zawodów,
– Kodeks pracy bardziej liberalny, zwłaszcza w małych przedsiębiorstwach,
– Zmiana Prawa o Zamówieniach Publicznych,
– Sukcesywne ograniczanie wszelkich ulg i specjalnych przywilejów branżowych.
– Reforma ubezpieczeń społecznych – Emerytura obywatelska.

Kontrola nad strategicznymi z punktu widzenia interesów państwa przedsiębiorstwami powinna być zapewniona. Państwo powinno dążyć do ustanowienia również innych form nadzoru, poza kontrolą poprzez własność. Prywatne przedsiębiorstwa nie powinny być dyskryminowane.

Środki obrotowe i kredyty inwestycyjne.

Odpowiedź na problem braku rąk do pracy i imigracji zarobkowej.

– podstawowym zbiorem przepisów gospodarczych jest KSH, KC,
– uproszczenie przepisów podatkowych (PIT, CIT) i zebranie ich w jeden dokument,
– jasne i jednakowe dla wszystkich przedsiębiorców zasady rozliczania podatku VAT,
– „mały ZUS” dla małych przedsiębiorstw i zamrożenie podwyższania ZUS

a) przywrócenie ustawodawczej i kontrolnej roli Sejmu
b) odebranie kompetencji ustawodawczych urzędnikom ministerialnym średniego szczebla (biegunka legislacyjna)

a) Zniesienie dyskryminacji ze względu na stan zdrowia, okoliczności poczęcia i wiek.
b) Polityka pro-rodzinna m.in. nowe elementy polityki społecznej, jak emerytura macierzyńska.
c) Dzieci „parasolem podatkowym” – wspólne rozliczanie się rodziców z dziećmi

a) Systemowe wsparcie dla instytucji społeczeństwa obywatelskiego
b) Zwiększenie udziału obywateli w konsultacjach społecznych, ocenie skutków regulacji, zwiększenie roli referendów (obniżenie wiążącego progu 50-procentowego)

a. Redukcja i optymalizacja wielkości biurokracji. Promocja służebnego etosu urzędniczego.
b. Ograniczanie samowładztwa korporacji zawodowych.
c. Sukcesywna redukcja liczby czynności administracyjnych.
d. Szerokopasmowy Internet jako element infrastruktury publicznej.
e. Postawienie na tworzenie e-administracji we wszelkich możliwych obszarach.

a) Lustracja i dekomunizacja – ujawnienie teczek i zakaz pełnienia funkcji publicznych dla funkcyjnych członków systemu komunistycznego
b) Cywilizowana i systemowa reprywatyzacja z poszanowaniem dobra wspólnego