Dołącz do nas!

Wszystkich zainteresowanych współpracą przy budowie Partii Republikańskiej zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza. W ciągu najbliższych dni będziemy kontaktować się ze wszystkimi, którzy zostawią swoje dane.o.

a. Przynależność do partii politycznych TakNie

i. Jeśli tak to w jakich partiach, w jakim okresie i na jakich funkcjach / stanowiskach

b. Przynależność do innych organizacji politycznych / społecznych / pozarządowych TakNie

i. Jeśli tak to w jakich organizacjach, w jakim okresie i na jakich funkcjach / stanowiskach

c. Pełnione funkcje publiczne TakNie

i. Jeśli tak to jakie i w jakim okresie

d. Start w wyborach TakNie

i. Jeśli tak to w jakich wyborach i z jakiego Komitetu


TakNie

Jeśli tak, to w jakich?

a. Działalność ekspercka / merytoryczna TakNie

Jeśli tak to w jakiej dziedzinie

b. Budowa lokalnych struktur partii TakNie

c. Pomoc techniczna / administracyjna:

Redagowanie treści i obsługa kanałów komunikacyjnych partii TakNie

Przygotowywanie materiałów graficznych TakNie

Wsparcie informatyczne TakNie

d. Wolontariat (zbieranie podpisów / rozklejanie plakatów) TakNie

e. Wsparcie finansowe TakNie

Jeśli tak to w jakiej orientacyjnej wysokości?

'Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb prowadzenia działalności statutowej przez Partię Republikańską, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).'

Administratorem Twoich danych osobowych jest Partia Republikańska z siedzibą w Warszawie (adres: 00 – 347 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45/9, e-mail: partia@republikanie.org).
Twoje dane osobowe przetwarzamy, w celu prowadzenia działalności statutowej przez Partię Republikańską, na podstawie powyżej wyrażonej zgody.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Twoje dane osobowe możemy udostępnić podmiotom świadczącym nam usługi serwisowe oraz organom władz publicznych.
Twoje dane będą przetwarzane przez właściwy okres niezbędny do realizacji powyższego celu.
Przysługuje Ci również prawo dostępu do twoich danych, do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu w jakim są przetwarzane.