Zjazd Założycielski za nami!

W czerwcu odbył się Zjazd Założycielski naszej partii, podczas którego wybraliśmy władze, a także przyjęliśmy Deklarację Ideową.

Przewodniczącą Zarządu Krajowego została pani poseł Anna Maria Siarkowska.

 

Ponadto w skład Zarządu Krajowego weszli:

– pani poseł Małgorzata Janowska jako Wiceprzewodnicząca,

– pan Adam Drozd jako Wiceprzewodniczący,

– pan Michał Połuboczek jako Skarbnik,

– pan Paweł Ernst jako Sekretarz,

– pan Marcin Wolak (Pełnomocnik we Wrocławiu),

– pan Maciej Maciołek (Pełnomocnik w Piotrkowie Trybunalskim),

– pan Łukasz Piętka (Pełnomocnik w Lublinie),

– pan Konrad Leśniewski (Pełnomocnik w Zgorzelcu).

 

W skład Rady Krajowej weszli:

– pani poseł Małgorzata Janowska jako Przewodnicząca,

– pani poseł Anna Maria Siarkowska,

– pan Adam Drozd,

– pan Michał Połuboczek,

– pan Paweł Ernst,

– pan Marcin Wolak,

– pan Maciej Maciołek,

– pan Łukasz Piętka,

– pan Konrad Leśniewski,

– pan Daniel Jacent,

– pan Robert Draszyński,

– pan Michał Krywalski,

– pan Kamil Sasal,

– pan Grzegorz Pastuszko,

– pan Maciej Grajewski,

– pan Jakub Gładysz.

 

W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej weszli:

– pan Andrzej Jeż,

– pan Michał Krywalski,

– pan Klaudiusz Tchórzewski,

– pan Przemysław Staroszczyk,

– pan Jan Zajdel,

– pan Michał Eryk Południok,

– pan Paweł Heliński

 

W skład Krajowego Sądu Partyjnego weszli:

– pan Michał Sękowski,

– pan Adam Lis,

– pan Robert Draszyński,

– pan Jakub Marcinkowski,

– pan Kamil Sasal,

– pan Tomasz Rudzki,

– pan Krzysztof Pabich.

 

Po wyborze władz przyjęliśmy tekst naszej Deklaracji Ideowej, który prezentujemy poniżej:

Gościem specjalnym, który towarzyszył nam w tym ważnym dniu i zechciał wygłosić krótkie przemówienie, był doktor Bawer Aondo-Akaa.

Zjazd Założycielski swoim przemówieniem uświetnił również Prezes Fundacji Republikańskiej, pan Marek Wróbel.

Nowo wybranym władzom z serca gratulujemy i życzymy powodzenia w działalności publicznej dla Dobra Wspólnego – Polski!