XI Kongres Republikański

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić na XI Kongres Republikański – wydarzenie, które będzie przełomowym momentem w historii polskich Republikanów. Już 28 października 2017 r. o godz. 10:00 w warszawskim Teatrze Palladium (ul. Złota 9) dopiszemy kolejne wersy nowego rozdziału zatytułowanego „Partia Republikańska”. Ten projekt, oparty na fundamentalnych założeniach ideowych – dobra wspólnego, podmiotowości państwa polskiego, ochrony życia – ma na celu skonsolidować nasze środowisko i umożliwić mu nie tylko realny wpływ na korzystne dla Ojczyzny zmiany, ale także kreowanie politycznej i społecznej rzeczywistości.

„Wzbogacimy polską prawicę o republikańskie wartości”.

Anna Maria Siarkowska

XI Kongres Republikański, podzielony na dwie części – programową i polityczną – będzie kolejnym etapem tworzenia ugrupowania, które swoimi pracą i zaangażowaniem na stałe umiejscowi republikańskie idee na politycznej mapie Polski. Korzystając z dorobku powstałej w 2009 r. Fundacji Republikańskiej, mając własną reprezentację w parlamencie i potężne zaplecze ekspercie, a także czerpiąc i opierając działalność na wiedzy i umiejętności skonsolidowanego środowiska, będziemy stanowili nową, silną i merytoryczną jakość. Republikańskie wartości, jak nigdy wcześniej, mają szanse głośno, efektywnie i trawle zagościć w świadomości Obywateli.

„Partia Republikańska jest marzeniem całego środowiska, które właśnie się realizuje. Stajemy się częścią największej politycznej siły, zachowując swoją autonomię zbudowaną na republikańskich wartościach”.

Małgorzata Janowska

XI Kongres Republikański to najważniejsze święto polskich Republikanów. Tym szczególniejsze, ponieważ stoimy przed niepowtarzalną szansą, która zmieni oblicze naszej dotychczasowej działalności i politycznej tożsamości. Symbolem merytorycznej wartości Republikanów będzie I część – programowa – składająca się z trzech bloków prezentacji i dyskusji z zakresu gospodarki i podatków, bezpieczeństwa oraz stosunków zagranicznych. Omówienie najważniejszych tematów dotyczących wyzwań stojących przed Polską rozpocznie się o godz. 10:00 w Teatrze Palladium. Druga część – polityczna – poprzedzona ciepłym posiłkiem, wyznaczy nowy etap naszej historii i działalności. Omawianie najważniejszych kwestii związanych z powstającą formacją polityczną rozpoczniemy o godz. 15:00 w Klubie Hybrydy (ul. Złota 9). Będzie to również znakomita szansa do poznania się i integracji, co wydatnie wpłynie na efektywność czekającej przed nami pracy. Część polityczna zakończy kolejną część prac nad partią – republikańską formacją polityczną, której następnym elementem będzie Kongres Założycielski. Odbędzie się on niezwłocznie po dopełnieniu formalności związanych z rejestracją.

Przede wszystkim stoimy przed olbrzymim wyzwaniem i odpowiedzialnością, którym nie sprostamy bez Was. Tylko silne, skonsolidowane środowisko, rozumiejące istotę republikanizmu i otwierającej się przed nami szansy, jest w stanie zagwarantować, że inicjatywa, na którą wszyscy czekaliśmy, zakończy się powodzeniem. Kongres Republikański to historyczne wydarzenie wymagające znacznych nakładów finansowych. Liczymy zatem na Waszą obecność, wsparcie, zaangażowanie i hojność. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się i kupić bilet pod adresem: https://odpalprojekt.pl/projekty/finansujacy/1747,xi-kongres-republikanski. Pod tym linkiem znajdziecie Państwo również szczegółowy program Kongresu.

Bądź nie tylko świadkiem, ale również aktywnym uczestnikiem przełomowego momentu – XI Kongresu Republikańskiego. Miej realny wpływ na projekt uosabiający to, co w naszym środowisku najbardziej wartościowe; projekt, którego Polska tak bardzo potrzebuje – Partię Republikańską. Do zobaczenia!

Z poważaniem
Tymczasowy Zarząd Partii Republikańskiej