Dlaczego warto do nas dołączyć? Na czym polega idea republikańska?

Nazwa “Partia Republikańska” wprost odwołuje się do republikanizmu, czyli nurtu filozofii politycznej, zgodnie z którym ideałem życia politycznego jest republika, rozumiana jako wspólnota polityczna, której członkowie (obywatele) biorą aktywny udział w życiu publicznym (za Wikipedią).

“Republika” to wspólne dobro, o które dbają razem wszyscy obywatele jednoczeni uznaniem dla praw i pożytków z życia we wspólnocie. W Republice władza kieruje się dobrem ogółu, a nie własnym („res publica” contra „res privata”), a niezależnie od tego ile osób rządzi i w ramach jakich formalnych procedur, instytucje prawa i rządzący służą dobru wspólnemu. Co więcej, podejmująca decyzje i tworząca prawo władza związana jest prawem wyższego rzędu (prawem naturalnym) i zdrowym rozsądkiem.

Jesteśmy Republikanami, bo nie mamy zideologizowanego podejścia do spraw publicznych – pamiętając o duchu republikańskim, jesteśmy otwarci na bardzo różne propozycje rozwiązań instytucjonalnych służących realizacji naszych celów. Jednocześnie posiadamy wystarczającą wiedzę, by zdawać sobie sprawę z tego, że pewne rozwiązania instytucjonalne nie działały i nie mają szans działać, zwłaszcza w polskich warunkach.

Osoby zaangażowane w budowę Partii Republikańskiej łączą zarówno postawa obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne jak i wspólne cele:

  • kształtowanie polskich i europejskich instytucji prawnych w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi;
  • zwiększanie podmiotowości państwa polskiego, zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym;
  • kształtowanie polskich i europejskich instytucji życia publicznego w duchu zgodnym z chrześcijańską koncepcją człowieka, w szczególności w zakresie ochrony życia ludzkiego od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci.

Jeśli zgadzasz się z nami, to zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie: https://republikanie.org/dolacz-do-nas/

Będziemy kontaktować się ze wszystkimi, którzy się do nas zgłoszą. Poinformujemy was drogą mailową lub telefoniczną o dalszych kierunkach naszych działań i o spotkaniach w waszym regionie.