Apel do środowiska Republikanów

Szanowni Państwo,

w ciągu ostatniego tygodnia media obiegło wiele nieprawdziwych informacji dotyczących społeczności polskich Republikanów. Mieliśmy nadzieję, że nasze pojednawcze stanowisko pozwoli doprowadzić do zażegnania niepotrzebnego konfliktu. Niestety, nadal obserwujemy sytuację, w której niezrozumiałe zarzuty (wystosowywane głównie przez Panią poseł Magdalenę Błeńską, Karola Rabendę i Marcela Klinowskiego) godzą w inicjatywę mającą zjednoczyć nasze środowisko – Republikanów. W obliczu zaistniałych okoliczności, świadczących o braku woli porozumienia, pozostaje nam posłużyć się jedynym słusznym argumentem w tej dyskusji – prawdą.

Partia Republikańska korzysta z dorobku i kadr najstarszego, najaktywniejszego i najefektywniejszego podmiotu w naszym środowisku – założonej w 2009 r. Fundacji Republikańskiej. Stoi za nami silne merytorycznie zaplecze kilkudziesięciu ekspertów z zakresu prawa, gospodarki, podatków, finansów publicznych, obrony narodowej czy administracji. Wizytówką naszej działalności są czyny – jesteśmy aktywni na forum parlamentarnym i w mediach. Przez ostatni tydzień zebraliśmy również blisko 1000 podpisów koniecznych do rejestracji naszego ugrupowania. Zainteresowanie naszymi działaniami wykazały setki osób z całej Polski, ponieważ staramy się – co najważniejsze – odpowiadać na oddolne oczekiwania Obywateli, którzy nie potrafią odnaleźć się w zastanej politycznej rzeczywistości i identyfikować z jakimkolwiek ugrupowaniem.

Stowarzyszenie Republikanie, którego niektórzy członkowie dopuszczali się bezpodstawnej krytyki naszych działań, jest ważnym dla pewnej części środowiska, ale – w zestawieniu z Fundacją Republikańską – mało znaczącym podmiotem na politycznej mapie Polski. Symbolem organizacji jest chroniony przez Urząd Patentowy znak Fundacji Republikańskiej – znana i bliska nam wszystkim „erka”. Zorganizowane i efektywnie działające struktury ograniczają się przede wszystkim do Pomorza. Po okresie wzmożonej aktywności w latach 2013-2014, kiedy prezesem Stowarzyszenia był Przemysław Wipler, inicjatywa popadła w stagnację. Trudno doszukać się znaczących działań obywatelskich, politycznych czy eksperckich. Największy „kapitał” Stowarzyszenia stanowiły zrzeszone w kole poselskim „Republikanie” Panie poseł – Anna Maria Siarkowska, Małgorzata Janowska oraz Magdalena Błeńska – i związana z Ich inicjatywami aktywność sejmowa.

Bezpośrednią przyczyną rozwiązania koła poselskiego były nieuprawnione negocjacje prezesa zarządu Karola Rabendy oraz sekretarza zarządu Marcela Klinowskiego. Inicjowane przez nich rozmowy co do kierunku działań toczyły się bez wiedzy i generalnej zgody wszystkich zainteresowanych. Efektem ww. negocjacji były m.in. publikowane przez media treści, informujące o przystąpieniu reprezentacji koła poselskiego do jednego z sejmowych ugrupowań.

Aktualnie Stowarzyszenie Republikanie to de facto kilkadziesiąt osób, w większości skupionych w północnej Polsce. Organizacja ta nie stanowi zatem ani oficjalnego głosu, ani reprezentacji naszego środowiska. Korzysta natomiast z dorobku wypracowanego przez grono fachowców, pełniących dziś odpowiedzialne funkcje w instytucjach publicznych czy w biznesie. Marka, jaką są Republikanie, to wypadkowa wieloletnich zaangażowania i pracy całej społeczności, której nasze wspólne ideały są bliskie sercu.

Biorąc pod uwagę kapitał, jakim jest środowisko republikańskie, nie chcemy dalej trwać w impasie nieuzasadnionych oskarżeń, które dzielą naszą społeczność. Tym oświadczeniem apelujemy o zjednoczenie naszego środowiska pod sztandarem Partii Republikańskiej. Wykorzystajmy niepowtarzalną okazję, by myśl republikańska na stale zagościła na politycznej mapie i miała realne przełożenie na korzystne dla Polski zmiany. Zjednoczmy się pod wspólnym symbolem „erki”      i realizujmy projekt, który przez długi czas pozostawał jedynie w sferze marzeń. To nasz plan nie tylko na najbliższe miesiące, ale i lata. Niech pierwszym etapem prac będzie zaplanowany na 28 października XI Kongres Republikański, na który zapraszamy wszystkich chcących realizować republikański projekt. Projekt, którego Polska tak bardzo potrzebuje.

Z poważaniem,

Małgorzata Janowska, poseł na Sejm RP
Michał Połuboczek
Anna Maria Siarkowska, poseł na Sejm RP
Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej
Radosław Żydok, dyrektor operacyjny Fundacji Republikańskiej